DN Hosting

Cung cấp hosting chuyên nghiệp
 • Plan 500MB

  Dung lượng lưu trữ: 500MB
  Băng thông/Tháng: Unlimited
  FTP Account: Unlimited
  MySQL : 1
  Domains : 1
  Subdomain: Unlimited
  Alias/Park Domain: Unlimited
  Giá 1 năm: 700.000 vnđ

 • Plan 1000MB

  Dung lượng lưu trữ: 1000MB
  Băng thông/Tháng: Unlimited
  FTP Account: Unlimited
  MySQL : 2
  Domains : 2
  Subdomain: Unlimited
  Alias/Park Domain: Unlimited
  Giá 1 năm: 1.200.000 vnđ

 • Plan 2000MB

  Dung lượng lưu trữ: 2000MB
  Băng thông/Tháng: Unlimited
  FTP Account: Unlimited
  MySQL : Unlimited
  Domains : Unlimited
  Subdomain: Unlimited
  Alias/Park Domain: Unlimited
  Giá 1 năm: 1.600.000 vnđ

 • Plan 3000MB

  Dung lượng lưu trữ: 3000MB
  Băng thông/Tháng: Unlimited
  FTP Account: Unlimited
  MySQL : Unlimited
  Domains : Unlimited
  Subdomain: Unlimited
  Alias/Park Domain: Unlimited
  Giá 1 năm: 2.000.000 vnđ

 • Plan 4000MB

  Dung lượng lưu trữ: 4000MB
  Băng thông/Tháng: Unlimited
  FTP Account: Unlimited
  MySQL : Unlimited
  Domains : Unlimited
  Subdomain: Unlimited
  Alias/Park Domain: Unlimited
  Giá 1 năm: 3.000.000 vnđ

 • Plan 5000MB

  Dung lượng lưu trữ: 5000MB
  Băng thông/Tháng: Unlimited
  FTP Account: Unlimited
  MySQL : Unlimited
  Domains : Unlimited
  Subdomain: Unlimited
  Alias/Park Domain: Unlimited
  Giá 1 năm: 4.000.000 vnđ

 • Plan 10000MB

  Dung lượng lưu trữ: 10000MB
  Băng thông/Tháng: Unlimited
  FTP Account: Unlimited
  MySQL : Unlimited
  Domains : Unlimited
  Subdomain: Unlimited
  Alias/Park Domain: Unlimited
  Giá 1 năm: 7.000.000 vnđ

 • Plan 20000MB

  Dung lượng lưu trữ: 20000MB
  Băng thông/Tháng: Unlimited
  FTP Account: Unlimited
  MySQL : Unlimited
  Domains : Unlimited
  Subdomain: Unlimited
  Alias/Park Domain: Unlimited
  Giá 1 năm: 12.000.000 vnđ

 • Plan 30000MB

  Dung lượng lưu trữ: 30000MB
  Băng thông/Tháng: Unlimited
  FTP Account: Unlimited
  MySQL : Unlimited
  Domains : Unlimited
  Subdomain: Unlimited
  Alias/Park Domain: Unlimited
  Giá 1 năm: 16.000.000 vnđ